Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Även om din skola har bestämt sig för att gå 1:1 med datorer kan det vara läge på att ändå ta anteckningar för hand.

 

Det är allmänt känt, att man lär sig bättre av att skriva för hand än att anteckna direkt i datorn. Men det är inte förrän nu som forskare också har funnit vetenskapliga bevis för det. Psykologer har funnit att studenter som tar anteckningar med penna och papper har lättare att minnas begrepp och sammanhang.

Pam Mueller och Daniel Oppenheimer från Princetons universitet tror att man tvingar hjärnan att bearbeta informationen och välja vad man skriver när man skriver för hand. Den som tar anteckningar på datorn är mera benägen att kopipera informationen ordagrant.

Muellers och Oppenheimers studie, som publicerats i Psychological Science, säger (i min översättning):

Tidigare studier har mest tittat på studenternas förmåga att multitaska och på distraktioner när man använder datorn. Den föreliggande studien visar att även när bärbara datorer endast används för att göra anteckningar, kan de fortfarande ge sämre inlärning eftersom deras användning resulterar i grundare bearbetning. Vi fann i tre studier att studenter som tog anteckningar på bärbara datorer presterade sämre på konceptuella frågor än studenter som antecknade för hand. Vi visar att även om det kan vara bra att kunna ta mer anteckningar, gör datorantecknande studenters tendens att kopiera föreläsningen ordagrant snarare än att bearbeta informationen och skriva om den med egna ord att de lär sig sämre.

Till syvende og sidst borde elever och studenter uppmärksammas mer på att det sätt som de tar anteckningar på får betydelse för deras lärande. Jag tror att detta är särskilt viktigt när vi nu talar om ett flippat klassrum och ett flippat lärande.

Eleverna får aldrig reduceras till att bli passiva videokonsumenter, utan måste aktivt bearbeta materialet. Förhoppningsvis blir det bättre gjort när man flippar på klassrummet, och låter eleverna arbeta med det i det fysiska klassrummet, med läraren som guide/coach/mentor eller vad man nu vill kalla det. Och – tro det eller ej – i många fall görs detta alltså bäst utan hjälp av datorn.