Jag tycker alltid att det är roligt när någon försöker tänka till och förbättra befintlig teknologi. Altaeros vindturbin gör just det.

Genom att sväva upp på hög höjd kommer den här turbinen, kallad Altaeros BAT, i kontakt med vindar som är kraftigare och stadigare än de vi upplever nere på marknivå. Med en stadig lina leds den alstrade elektriciteten ner till marken, där den kopplas in i det befintliga elnätverket.