När jag var liten fick jag en gång lära mig att en "googolplex" var det största tal som någonsin definierats. Naturligtvis finns det det alltid större tal, men det höll något slags världsrekord som det största talet "någonsin".

 
En googol definerades år 1938 till \(10^{100}\), d.v.s. en etta med 100 nollor efter sig. Snart definierades också en googolplex som \(10^{10^{100}}\) eller \(10^{\text{googol}}\), d.v.s. en etta med en googol nollor efter sig.

Det här talet fick aldrig någon praktisk användning (utom möjligtvis i Carl Sagans Kosmos, där han använder talet för att jämföra med oändligheten), men sedan 1938 har man faktiskt definierat – och använt sig av – ännu större tal. Ett av alla dessa tal är Grahams tal.

Men hur stort är egentligen Grahams tal? En googolplex kan man ju relativt enkelt uttrycka i potenser, men Grahams tal är så stort, att inte ens det går. Så för att skriva hur stort det är, måste man använda ett annat sätt att skriva på, kallat pilnotation. Och det är det som beskrivs i videon nedan.

Så häng med: Nu blir det stora – MYCKET stora – tal! 😎