Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I ett berömt uttalande sade Albert Einstein en gång ungefär att "Gud spelar inte tärning". Tyvärr hade han fel.

 

Enligt den franska matematikern Pierre-Simon de Laplace, skulle man kunna förutsäga hela universums framtid, om man bara visste position och hastighet på varenda partikel. Naturligtvis är det rent praktiskt omöjligt att veta detta, men rent teoretiskt är det i alla fall möjligt.

Eller är det?

Om vi går ner riktigt på djupet i den kvantmekaniska världen, till atomens minsta beståndsdelar, så händer något märkligt. Det är nämligen så att exempelvis en elektron inte har en bestämd position eller hastighet, utan den är liksom utsmetad i tid och rum. Det är bara med en viss sannolikhet som elektronen befinner sig på en viss plats och har en viss hastighet. Så elementarpartiklarna är verkligen helt och hållet slumpmässiga till sin natur.