Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är det som gör att tomaterna faktiskt är magnetiska?

Ja, i själva verket är det inte tomaterna som är magnetiska, utan vattnet i dem. Och i själva verket är inte vattnet magnetiskt, utan det är diamagnetiskt.

Diamagnetism är den typ av magnetism som gör MRI möjlig. Men den är mycket svag, och kan bara mätas med mycket känsliga instrument. Eller, som i det här fallet, med hjälp av två tomater balanserade på en lång pinne. 😉

Mark Lorch från University of Hull förklarar vetenskapen bakom sin lilla "tomatsnurra".