Vad är det för skillnad på Windows-PC och Macintosh?

I princip är väl inte skillnaden mellan Mac och PC så stor (och ofta "religiös"), eftersom man använder dem på ungefär samma sätt.

 

Ur datorteknisk synpunkt finns det dock en stor skillnad, och det är att Apple (som gör Mac-datorer) främst är ett hårdvaruföretag. Det betyder att de gör själva hårdvaran som operativsystemet körs på. Därmed har de full kontroll över hur operativsystemet fungerar tillsammans med hårdvaran.

Windows finns däremot på tusentals olika slags datorer, med kretskort, CPU och RAM tillverkade av hundratals olika tillverkare. Därför är de beroende av att hårdvarutillverkarna också gör s.k. drivrutiner som gör att operativsystemet kan fungera tillsammans med hårdvaran. Detsamma gäller också för maskiner som kör olika varianter av Linux.