Vad skulle hända om man sprängde en atombomb på månen?

Politiskt skulle det naturligtvis ha en mycket stor inverkan (Amerikanarna hade faktiskt planer för att spränga kärnvapen på månen på 1950-talet), men fysiskt skulle det faktiskt nästan inte göra någon skillnad alls.

För att ge månen så mycket sprängmedel att den knuffades bort ur sin bana, skulle det krävas väldigt mycket mer kärnvapen än dagens samlade kärnvapenarsenal, så ur den synvinkeln kan vi vara lugna. Men om månen skulle knuffas bort från jorden skulle det få mycket svåra konsekvenser för livet på vår planet, då månen hjälper till att stabilisera jordens rotation.