Späckhuggare fiskar fågel

Det här måste man väl ändå se som ett slags bevis på att späckhuggare är intelligenta!

För mig verkar det i alla fall uppenbart att späckhuggaren har ett tydligt syfte med att först få fatt i en fisk, som den använder som bete för att få fatt i en fågel. Det är på det sättet man kan säga att den här späckhuggaren fiskar fågel – och det hela blir en annorlunda variant på "fågel, fisk eller mitt emellan". 😉