Varför blir man bajsnödig av kaffe?

Troligen hänger det samman med att kaffet påverkar epitelcellerna i mag-tarm-kanalen, och ökar utsöndringen av gastrin. Gastrin, i sin tur, är ett hormon som ökar tarmrörelserna i tjocktarmen – och därmed gör att man behöver gå och bajsa.

Uppenbarligen är detta en fråga som verkligen engagerar, eftersom det finns en hel del videor på youtube som berör ämnet… 😉