Varför finns det så få kvinnor inom MINT-yrken?

"MINT"-yrken (från engelskans STEM) är yrken inom matematik, ingenjörskonst, naturvetenskap och teknik. Frågan är, varför finns det så få kvinnor inom de yrkena? Och varför är det viktigt att få dit dem? Och hur ska man göra för att få dem dit?

 

I videon tar de upp några troliga förklaringar. Jag tror att en viktig faktor är just förlegade föreställningar om att "pojkar är bättre på matematik än flickor". Jag som arbetar som lärare ser dagligen bevis på att det inte finns någon sådan könsskillnad!

En anledning till att det är viktigt att få fler kvinnor att välja yrken inom MINT är att behovet av kunnig arbetskraft är långt större än tillgången – och då är det ju idiotiskt att bortse från halva befolkningen! En annan viktig aspekt tycker jag själv är att se till att teknologi och naturvetenskap passar hela befolkningen – män lika väl som kvinnor.

Slutligen finns det en hel del initiativ för att få kvinnor att välja karriär inom MINT-yrken. Att hitta goda förebilder är också viktigt, på alla nivåer – från oss inom utbildningsväsendet till chefer på högsta ort.