Klarar zebrafölet torkan i Kalahari?

Den här artikeln ingår i min "Musikhjälpen-vecka" 2015. Läs mer om Musikhjälpen här!

När torrsäsongen kommer till Kalahari står livet inför stora – ibland oöverstigliga – utmaningar. Det här zebrafölet har fastnat i en lerpöl, och lämnats av sin flock. Klarar det att ta sig upp och återvända till livet?

Perioder av regn och torka är naturliga i den här typen av klimat. Men med de klimatförändringar som vi står inför riskerar det extrema vädret att bli mera extremt, med längre torrperioder och kraftigare regnperioder. Då kommer allt levande på vår planet, inklusive människorna, att stå inför samma stora utmaningar.