Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför Asimovs tre robotlagar inte fungerar

hqdefault86

Sci-Fi-författaren Isaac Asimov formulerade en gång robotikens tre lagar. Syftet var att göra robotorna till "mer trovärdiga maskinvarelser som varken är onda eller goda", utan säkra att ha att göra med för oss människor. Men dagens forskare i artificiell intelligens använder inte de här tre lagarna, helt enkelt för att de inte fungerar. Men varför gör de inte det?

 

Det största skälet till att de inte fungerar i praktiken är att även om de är enkla, så finns det utrymme för tolkning. Vad är till exempel en människa, eller rättare sagt, var går gränsen mellan människa och icke-människa? Och vad är skada? Det är det här tolkningsutrymmet – de här filosofiska ställningstagandena – som gör att lagarna är helt verkningslösa, något som också visats i ett flertal andra science fiction-berättelser.

Det är förresten också det här problemet som alla lagstiftare och rättsintanser (och många filosofer också) brottas med: Hur ska lagarna tolkas så att de blir rättvisa och lika för alla, och inte ställer till med skada?

 

   

Också intressant: