Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför vägrar myten om lärstilar att dö?

Varför vägrar myten om lärstilar att dö?Vad är lärstil? Vad är lärstil?Jag har hört det.

Du har säkert också hört det, antingen i egenskap av lärare eller förälder (eller kanske elev): Det finns olika lärstilar, och var och en av eleverna föredrar olika lärstilar. För att kunna lära sig allra bäst, bör eleven få materialet presenterat på det sätt hen själv föredrar.

Nu till de dåliga nyheterna: Det finns inget som stöder att det faktiskt skulle finnas några olika "lärstilar".

Olika lärstilar. Olika lärstilar.Den här myten har uppstått tack vare två korn av sanning: De flesta människor föredrar att få ett studiematerial presenterat för sig på ett visst sätt, och pedagogiska studier pekar på att de lärare som presenterar sitt material på varierade, "multisensoriska" sätt lyckas bättre. Kopplat med konfirmationsbias, det vill säga att man bara uppmärksammar de fall då det bekräftar teorin, så har man en utmärkt grogrund för en vetenskaplig myt.

 
Men den undervisning som eleven föredrar är inte alltid samma som det som är bra för den. I en metastudie från 2008 (publicerad i tidskriften Psychological science in the public interest) gick de fyra kognitionsforskarna Pashler, McDaniel, Rohrer och Bjork igenom de vetenskapliga bevisen för och emot lärstilar. Endast ett fåtal av undersökningarna hade testat idéerna ordentligt, och de som gjorde det kunde inte visa att det spelade någon särskild roll att undervisa en elev i den lärstil hen föredrog. Författarna skrev, i min översättning, "Kontrasten mellan den enorma populariteten på inlärningsstilar som tillvägagångssätt inom utbildning och bristen på trovärdiga bevis för dess användbarhet är, enligt vår mening, slående och störande."

Kontrasten mellan den enorma populariteten på inlärningsstilar som tillvägagångssätt inom utbildning och bristen på trovärdiga bevis för dess användbarhet är, enligt vår mening, slående och störande.

Ändå har utbildningsindustrin accepterat "lärstilar" med hull och hår och investerat mycket tid och pengar i den. Böcker och enkäter har tagits fram, och utbildare har anpassat sin undervisning till den. Författarna av metastudien drar slutstatsen (återigen i min översättning) att skolornas "begränsade utbildningsresurser skulle utnyttjas bättre genom att anta andra undervisningsmetoder som har en stark evidensbas".

Läs mer:

 

   

Också intressant: