Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför "varför?" är en svår fråga!

hqdefault17

Richard Feynman får en förrädiskt enkel fråga om magneter, men svarar på en annan. Han gör nämligen en fundering över varför frågan "varför" är så svår att besvara.

Själv kommer jag att tänka på beteendeekologi, och hur man talar om proximata och ultimata förklaringar till ett visst beteende. Där handlar proximata förklaringar snarast om hur ett beteende utlöses, medan ultimata förklaringar försöker svara på varför ett visst beteende är evolutionärt fördelaktigt.

 

   

Också intressant: