Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur cancerceller sprider sig

Hur cancerceller sprider sig

Alla celler binder till kroppens nätverk (den extracellulära matrisen) av proteiner med hjälp av så kallade integriner. Även cancerceller har integriner på sin cellyta, och de kan vara en av anledningarna till att cancern riskerar att sprida sig i kroppen.

En besvärlig sak med cancer är nämligen att den riskerar att sprida sig och bilda metastaser på olika ställen i kroppen. Då blir den svårare att behandla, och det är också större riska att den stör flera organ, så att man till slut dör. Genom att förstå hur integrinerna fungerar i cancerceller kan vi också lära oss hur vi ska bära oss åt för att hindra att cancerceller sprids och bildar metastaser.

 

   

Också intressant: