Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur fungerar häckningsparasitism?

Häckningsparasitism

Häckningsparasitism är när en art "anlitar" en annan för att ta hand om dess avkommor. Men hur fungerar det?

 
Många föräldrar kanske tycker att det skulle vara skönt att bara lämna sina ungar hos någon annan, som får ta hand om uppfostran och underhåll fram till 18 års ålder. Men när man talar om häckningsparasitism så är det inte att någon annan i samma art tar hand om avkomman, utan det måste vara en annan art.

Det mest kända exemplet är nog göken, där gökhonan lägger sitt ägg i en annan fågelarts bo. Gökungen kläcks några dagar innan sina "syskon", och det första den gör är att knuffa ut alla de andra äggen ur boet för att ensam få föräldrarnas hela uppmärksamhet. Sedan sliter föräldrarna nästan ihjäl sig (se supernormala stimuli) för att föda upp "sin" stora gökunge!

Det gäller bara inte att göken blir alltför effektiv. Då kommer det nämligen att bli ett så starkt selektionstryck på värdfåglarna, att de kommer att utvecklas mot att upptäcka gökungen. Och då blir det (i det långa loppet) förlust för göken, för då har den inte längre någon värd hos vilken den kan lägga sina ägg!

 

   

Också intressant: