Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Massutdöenden (eller hur paleontologin fick sin start)

Massutdöenden (eller hur paleontologin fick sin start)

Georges Cuvier (1769-1832) var en fransk zoolog som man kan säga grundlade paleontologin. Genom studier av ben grundlade han den jämförande anatomin. Det betyder att han blev den förste som kunde dra slutsatser om ett djurs egenskaper bara genom att studera dess ben.

 
När han så en dag kom över en tand som liknade en elefanttand, men ändå inte var det, blev han förbryllad. Tanden visade sig komma från en mammut, ett djur som är utdött sedan lång tid tillbaka. Vid den här tiden var detta en revolutionerande tanke: Kunde djur (och andra organismer) verkligen dö ut? Man trodde ju att gud hade skapat allting så som vi såg det idag!

Cuvier förstod att utdöda djur finns bevarade som fossil i berggrunden. Ju längre ner de befinner sig i lagren, desto längre är det också sedan djuret levde. Därför kan man säga att Georges Cuvier är "fader" till paleontologin (läran om förhistoriskt liv).

 

   

Också intressant: