Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En verkligt tjusig visualisering av evolution

I den här lika eleganta som enkla video kan du se hur bakterier evolverar från att vara känsliga för ett antibiotikum till att klara av 1000 gånger högre koncentration än vad som normalt är dödligt.

Bakterierna placerades ursprungligen ut på kanten av den stora agarplattan. Där fanns inget antibiotikum alls. Ju längre in mot centrum av agarplattan bakterierna kom, desto högre blev koncentrationen antibiotikum. Man ser tydligt hur några bakterier, som av en ren slump får en mutation som gör att de klarar sig bättre i den nya miljön, blir de som får högst fitness och förökar sig in mot centrum av plattan.