Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur får man det att slå om till grönt fortare?

Ja, du kan faktiskt få det att slå om fortare – beroende på vad det är för teknik som används i vägkorsningen.

En del trafikljus är programmerade till att vara gröna/röda en viss tid, medan andra (vid övergångsställen) bara slår om till rött när en fotgängare trycker på knappen. Vid många trafikljus finns det dock sensorer i vägbanan som känner om en bil närmar sig, och då slår de om från rött. Om man kommer på en cykel kan det då ibland bli problem om sensorerna inte är tillräckligt känsliga för att känna av det mindre fordonet.