Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Årets Nobelpris i Fysik 2016

Årets Nobelpris i Fysik 2016Fasövergångar i tunna lager av mycket kalla material beskrevs av pristagarna. Fasövergångar i tunna lager av mycket kalla material beskrevs av pristagarna.

I år går nobelpriset i fysik till David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz (samtliga verksamma i USA) för "teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser".

 
I kemiundervisningen pratar vi vanligtvis om tre (eller fyra) faser eller aggregationsformer: Fast, flytande och gas (och ibland även plasma). Årets pristagare har studerat mer "exotiska" faser som supraledare, supravätskor och tunna magnetiska filmer. Supraledare är material som leder ström utan något som helst motstånd, och supravätskor är vätskor som flyter runt utan något som helst motstånd.

Enligt nobelpriskommittén hoppas man att på att kunskapen om de här faserna ska kunna leda till framtida tillämpningar inom elektronik och materialteknik. Det är nog hög sannolikhet att de tre nobelpristagarnas upptäckter kommer att ligga till grund för mycket av den forskning som ska bedrivas vid ESS, men här gissar jag egentligen bara.

Läs mer på nobelprize.org >>>

 

   

Också intressant: