Biobränsle-skräp blir värdefullt i ny metod

Biobränsle-skräp blir värdefullt i ny metod

En del av strukturen hos lignin. En del av strukturen hos lignin. Lignin är en stor polysackarid, som ställer till problem när man vill försöka tillverka biobränsle av trä. Nu har dock kemister på EPFL kommit på att bara genom att tillsätta formaldehyd kan det besvärliga ligninet omvandlas till en produkt som är mycket lättare att bearbeta, och som kan användas som utgångsmaterial för biobränsle eller nya plaster.

Läs hela den vetenskapliga artikeln på Science >>>