Färdigbyggt: James Webb-teleskopet

Nu ska man bara skicka upp det i rymden också. Beräknad uppskjutning är från franska Guyana i oktober 2018.

James Webb-telekopet betraktas som Hubble-teleskopets efterträdare, och kommer att ha 100 gångers högre upplösning. Man hoppas kunna se ännu längre tillbaka i tiden med det, och kanske också hitta beboeliga planeter utanför vårt eget solsystem.