Hur många galaxer finns det i universum?

Hur många galaxer finns det?

Vintergatan är vår "hem" i universum. Men det är långt ifrån den enda galaxen i universum!

Ända sedan Edwin Hubble år 1924 upptäckte att Vintergatan inte är den enda galaxen i universum, har astronomerna frågat sig hur många galaxer det egentligen finns. Nya undersökningar som gjorts med rymdteleskopet Hubble pekar på att det verkliga antalet skulle vara mycket större än vi hittills trott. Det betyder att det skulle kunna finnas bortåt 1200 miljarder galaxer. De flesta av dem är dock för svaga och för långt bort för att synas med dagens teleskop, så istället har fått visa att de finns med indirekta metoder.

På den här länken finns det också en tjusig video om Hubble Deep field – Hubble-teleskopets viktigaste bild någonsin!