Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Alla elever har rätt att känna sig trygga

Alla elever har rätt att känna sig trygga

Ingen elev ska behöva känna sig otrygg. Det spelar ingen roll om det är utfrysning på skolgården eller taskiga kommentarer på nätet.

Skolan måste alltid försöka stoppa mobbningen – det står i skollagen. Prata alltid med någon du litar på om du känner dig otrygg. Får du ändå ingen hjälp kan du anmäla till Barn- och elevombudet. Läs mer om vad du kan göra på dinrättiskolan.se/trygghet.

 

   

Också intressant: