Forskningsminister Tobias Krantz. Forskningsminister Tobias Krantz. Med ordförandeskapet i EU och ESS Scandinavia runt hörnet blir Sverige och svensk forskning plötsligt högintressant. Forskningsminister Tobias Krantz intervjuades nyligen av Nature. Intressant inte bara ur forskningspolitisk synvinkel, utan framför allt (tycker jag) hur omvärlden ser på svensk forskning!

Läs mer på nature.com >>>