Finns det någon skillnad i hur olika språk ser på tiden?

Är det så att Hopi-indianernas språk gör att de betraktar tidens gång annorlunda än vad européer gör?

Tja, det är väl inte omöjligt i alla fall, även om hypotesen står långt ifrån oemotsagd. Vi vet redan att språket i alla fall färgar av sig på hur vi betraktar färger. 😉