Polaroid-paradoxen

Polaroid-paradoxen

Polaroidfilter, som man hittar i solglasögon av lite högre kvalitet, fungerar så att de blockerar allt ljus som inte svänger i en viss riktning. På så vis polariseras ljuset. Om man lägger två linser i 90° vinkel mot varandra kommer ljuset därför helt att släckas ut. Men vad händer om man lägger till ett tredje filter, i 45° vinkel mot de andra?

Det är här det blir riktigt märkligt: Ljuset borde ha släckts ut redan vid de två första filtren. Men när man tillsätter det tredje filtret kommer ljuset fram igen! Hur det går till? Ja, det är väl det som är själva paradoxen, även om de gör ett gott försök att förklara det i videon!

Den vackra polaroid-paradoxen leder oss sedan fram till viktiga frågor om hur världen omkring oss fungerar, och i synnerhet Bells teorem.