Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Synkroniserade eldflugor

Synkroniserade eldflugor

I Thailand finns det eldflugor som synkar sitt blixtrande. De observerades (av vetenskapen) första gången på 1920-talet, och då var många skeptiska till att de skulle existera överhuvud taget.

 

Det är hanarna av arten Pteroptyx malaccae som skickar ut korta ljussignaler för att locka till sig honor. Till en början blinkar varje hane i sin egen takt, men om två hanars ljusblixtar råkar sammanfalla, synkas de. Man tror att detta förstärker signalen och hjälper honorna att hitta till hanar av rätt art.

År 2015 satte Robin Meier och Andre Gwerder upp blinkande LED:ar för att på konstgjord väg styra blinkandet. De gjorde det för att "utforska begreppet fri vilja, och förvandla en maskin till en levande aktör inut en insektskoloni". Det hela resulterade i en film, vars trailer du kan se här ovan.

Läs mer på robinmeier.net >>>

Också intressant: