Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Passbitarnas hemlighet: van der Waals-krafter

En passbit är en del av en kombinationsmåttsats med mycket hög precision. Sidorna på passbiten är mycket plant och jämnt slipade, så att om man för samman två bitar (med rätt teknik), så "fastnar" de i varandra, och håller fast ganska hårt. Men hur går det till?

 

Förklaringen ligger i en typ av kemisk bindning som kallas för van der Waals-bindning. I en molekyl eller i ett stycke metall finns det hela tiden elektroner som rör sig runt atomerna. Än är de på ena sidan, och än är de på den den andra. Det gör att ibland är det lite minusladdat på den ena sidan, samtidigt som det är plusladdat på den andra sidan.

På det här sättet bildas något som kan liknas vid en liten stavmagnet. Den plusladdade sidan hos en molekyl eller ett metallstycke kommer att dras till den minusladdade sidan hos en annan molekyl eller metallstycke, på ungefär samma sätt som en nordpol på en magnet alltid dras mot sydpolen på en annan magnet.

På det sättet uppstår en slags elektrostatiska krafter, som alltså binder samman passbitarna i videon.