Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Ett enda bett kan döda dig

Ett enda bett kan döda dig

Australian Reptile Park har de inte bara reservat för en hel massa av de typiskt australiensiska djuren. De samlar även in gift från en hel rad spindlar och ormar!

Australisk trattminörspindel, Atrax robustus.Australisk trattminörspindel, Atrax robustus.På så vis hjälper de till med att få fram motgift mot de räliga djurbetten, något som har lett till att antalet dödsfall till följd av spindelbett minskat drastiskt i Australien. Jag har en känsla av att de allra giftigaste djuren i världen finns i Australien, så det kan vara ett nog så viktigt jobb.

I videon får vi se hur de "mjölkar" en hona av familjen trattminörspindlar. Fantastiskt spännande att se hur de suger upp droppar av gift från spindens huggtänder!

 

   

Också intressant: