Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kolonivävare vs. kapkobra

Kolonivävare vs. kapkobra

Kolonivävaren är en fågel, ungefär så stor som en talgoxe, som bygger enormt stora bon. Men räcker det för att hålla ute kapkobran?

Som man kan förstå av namnet häckar inte kolonivävarna ensamma, utan i stora kolonier. De väver hela tiden nya bon ovanpå de gamla, vilket gör att kolonierna kan växa och bli kolossala – upp till tre meter höga enligt videon. Troligen häckar de i kolonier för att det minskar risken att ens ungar blir tagna av en predator.

En av alla de predatorer som hotar ungarna är kapkobran, med ett av den afrikanska kontinents kraftigaste gift. Frågan är, räcker de vassa stickorna som är invävda i kolonin till för att avskräcka kobran?

 

   

Också intressant: