Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

AR + AI kan hjälpa hitta cancer

AR + AI kan hjälpa hitta cancer

Att identifiera cancerceller i vävnadsprover är en tidskrävande process som kräver en skicklig patolog vid mikroskopet. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och förstärkt verklighet (augmented reality, AR) hoppas Googles forskare kunna snabba upp processen.

Det hela funkar så att en dator ser samma bild som patologen ser i sitt mikroskop. Datorprogrammet har tränats att känna igen cancertumörer med hjälp av artificiell intelligens. Systemet ringar sedan in misstänkta strukturer och matar in det direkt i okularet på mikroskopet, så att patologen kan få hjälp att identifiera tumörcellerna. Det hela sker i realtid och är tillräckligt snabbt för att kunna hänga med när patologen flyttar provet för att titta på en annan del av det.

 

   

Också intressant: