Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Administration

Hur konservatorn tar fram skelettet med hjälp av skalbaggar

Hur konservatorn tar fram skelettet med hjälp av skalbaggar

Inte något för den äckelmagade…

 

Många ängrar, till exempel rävängern som vi ser i videoklippet, är skalbaggar som äter ruttnande kött. Det utnyttjar konservatorerna på museet för vertebratzoologiUC Berkeley för att få bort de sista mjukdelarna från skeletten. På så sätt har de byggt upp ett fantastiskt "livets museum", där framtida forskare kan studera hur vår tids ryggradsjur såg ut och var uppbyggda.

Det gäller bara att se till att hålla rävängrarna borta från samlingarna! Om de kommer lös kan de orsaka ansenlig skada och helt enkelt äta upp de omsorgsfullt bevarade objekten.

 

   

Också intressant: