Kaosets geometri

Kaosets geometri

Med hjälp av en enkla matematiska regler kan man skapa ett mönster som upprepar sig i all oändlighet.

Ian Stewart visar vad det är för enkel regel som definierar hur en sierpinskitriangel, och hur den hänger samman med Jupiters röda fläck.