Kulturell överföring

Kulturell överföring

Både blåmesar och rödhakar brukade stjäla mjölk ur britternas klassiska mjölkförpackningar som levererades vid dörren. Den stora skillnaden var att det blev mycket vanligare bland blåmesar än bland rödhakar. Varför blev det så?

Egentligen var det faktiskt inte mjölken fåglarna ville åt, utan grädden som flutit upp på toppen. Men blåmesarna, som lever i större grupper, lärde av varandra, något som kallas för kulturell överföring. Rödhakar, som inte alls lever i sådana grupper, har inte utvecklats så att de kan lära sig av varandra. Därför var det mycket färre rödhakar som lärde sig att göra hål på locket och sörpla i sig grädden.