Vad är plancklängden?

Vad är plancklängden?

Nej, det är inte längden på en planka…

Plancklängden \(l_{\text{P}}\) är för det första ofattbart liten, tio miljoner miljarder miljarder gånger mindre än en proton, ungefär. Den "uppfanns" av Max Planck, och och för samman Diracs konstant \(\hbar\), gravitationskonstanten \(G\) och ljusets hastighet \(c\) till en enda. 

Och för dig som nu gillar ekvationer och siffror, här är definitionen och approximationen:

\[l_\text{P} = \sqrt{\frac {\hbar G}{c^3}} \approx 1,6 \cdot 10^{-35}\text{m}\]