Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Magnan

Mangan är en av övergångsmetallerna. I övergångsmetallerna börjar det fyllas på elektroner i d-orbitalerna, och i just mangan är det fem elektroner i d-orbitalerna. Detta bidrar till de speciella egenskaperna hos mangan – till exempel att rent mangan inte är magnetiskt medan mangansalter är det!

Njut också av hur manganets oxidationstilstånd förändras vid upphettning! Mangan kan, liksom många andra övergångsmetaller, anta olika oxidationstillstånd (bilda joner med olika antal plusladdningar).

Vid upphettning övergår kaliumpermanganat, KMnO4, till dikaliumpermanganat, K2MnO4. Tillsätter man en stark bas (en lösning av natriumhydroxid, NaOH(aq)) bildas en lösning med starkt grön färg. Dikaliumpermanganaten är dock inte särskilt stabil, så om man tillsätter en sur lösning bildas det åter violett kaliumpermanganat. 

Pröva det gärna på labbet, men följ professor sir Martyn Poliakoffs råd, och gör det inte i köket! ?