Pingvinungar vs. rovfågel

Pingvinungar vs. rovfågel

Pingvinungarna måste lämna isen där de föddes. Men vägen till havet är farofylld, och det räcker att man halkar till för att stormfågeln ska ta tillfället i akt.