Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Fallna valar är valar som dött, och sedan sjunkit ned till havets botten. Där tar nedbrytare vid: Först större asätare och efterhand andra nedbrytare, beroende på hur mycket och vad som finns kvar av kadavret. Det handlar faktiskt om en form av ekologisk succession.

Fallna valar upptäcktes först på slutet 1980-talet. Idag händer det dock att marinbiologer bogserar ut kroppar från valar som strandat och dött, och släpper ned dem på ett visst ställe. På det viset kan man lättare studera den ekologiska successionen.