Vad gör egentligen en kemist?

Fosfofruktokinas i programmet Jmol, som eleverna använder i sin analys.Fosfofruktokinas i programmet Jmol, som eleverna använder i sin analys.

Det finns naturligtvis massor med olika svar på den frågan! Man kan till exempel bjuda in en kemist som får berätta för eleverna vad hon eller han gör om dagarna. Men för att lite mer visa hur en kemist arbetar avslutar vi kursen i Kemi 2 med ett "proteinprojekt".

Projektet går ut på att eleverna får fördjupa sig i ett valt protein. Fördjupningen sker både med hjälp av bioinformatik, litteraturstudier och analys med SDS-PAGE. På det hela taget hoppas vi att eleverna får ett fördjupande projekt som hands-on visar hur en kemist arbetar. Eller i alla fall en biokemist!

Läs hur på LR.se >>>