Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Svart kväve!

En helt ny form av kväve har upptäckts av forskare vid Bayreuths universitet, Tyskland.

 
Som kemilärare har man alltid lärt sina elever att den enda formen som rent kväve kan förekomma i är i form av kvävemolekyler, N2. Det är för att bindningen mellan kväveatomerna är så stark, och kvävemolekylen därmed så stabil (den har låg entalpi). Genom att lägga på ett enormt tryck och temperatur har nu forskare lyckats framställa kväve som till sin struktur liknar svart fosfor. Kväveatomerna binder till varandra i samma kristallstruktur som svart fosfor.

Så vad kan vi lära oss av det här? Man ska aldrig vara säker på att man vet "allt" om ett grundämne, det finns alltid mer att lära sig! 😊