Evolutionära tabbar i kroppen

Ingen är perfekt. Och framför allt, ingen kropp är perfekt. Men den är tillräckligt bra för att funka, och det är därför som vi är fast med den.

Om man designade människokroppen från scratch, så skulle man kunna göra den mycket bättre. Men det är ingen som har designat människokroppen. Den har helt enkelt evolverat från vad som fanns tidigare. Därför är den mer som ett lapptäcke fyllt av "fixar" som funkar. Kanske inte optimalt, men det är så att säga utifrån materialet som man jobbar med.