Hur vet man om barnens skola är bra?

Sydsvenskan har granskat personalomsättningen på Hvilan Utbildning AB.Sydsvenskan har granskat personalomsättningen på Hvilan Utbildning AB.Titta på personalomsättningen!

En del skolor marknadsför sig med att de ”sätter eleven i centrum”. Även om det låter vackert är det långt ifrån en garanti för att skolan fungerar väl, är bra för eleverna och ger eleverna de kunskaper de behöver.

Det här låter kanske lite märkligt, men jag tror att de skolor som fungerar allra bäst, det är inte de som sätter eleven i centrum (eller de som sätter aktieägarnas avkastning i centrum). Nej, för att en skola ska fungera riktigt bra gäller det att de som får sin lön där trivs – alla, från lokalvårdare och elevhälsoteam till lärare och rektorer!

I Sydsvenskan 2021-08-29 (och 2021-08-28) sätts fingret på en riktigt öm punkt: En skola som upplevt stor personalomsättning och tio olika rektorer på fem år. Anledningen är att personalen vantrivts, och kanske också överutnyttjats av skolledning/ägare. Följden blir att personalen blir kortlivad på skolan. Det minskar kontinuiteten för eleverna, och gör att elevernas skolgång blir lidande.

Om du som förälder vill ta pulsen på kvalitén på skolan som dina barn söker till, så fråga personalen på plats hur länge de har jobbat där.

Även om höstterminen knappt kommit igång dröjer det inte länge förrän gymnasieskolor runt om i Sverige börjar ordna med öppet hus och gymnasiemässor. Om du som förälder vill ta pulsen på kvalitén på skolan som dina barn söker, så fråga personalen på plats hur länge de har jobbat där.

Visst, alla har någon gång varit nya på jobbet, men ju fler som svarar att de bara jobbat ett eller två år på skolan, eller säger ”det här är mitt första år”, desto större är sannolikheten att lärarna flyttar så fort de kan – till andra skolor, som tar bättre hand om sin personal, och låter den ta ansvar och utvecklas.