Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur alkemi ledde till modern kemi och medicin

Även om alkemins yttersta mål var att tillverka "De Vises Sten", en magisk sten som skulle kunna förvandla andra metaller till guld, gjorde alkemisterna upptäckter och utvecklade metoder som skulle komma att lägga grunden för modern kemi och medicin.

Till exempel upptäckte den tyske alkemisten Hennig Brand grundämnet fosfor när han försökte framställa guld ur mänsklig urin. Det som hände var i princip att fosfatjoner i urinen, PO\({\sf _4^{3-}}\), reagerade med organiskt material och tillsatt kol, så att det bildades kolmonoxid och rent fosfor. Och det här är i princip samma process som utnyttjas för att framställa fosfor även idag, förutom att man använder fosforrika mineraler istället för urin.

Alkemisterna lade också grunden till hur man framställer de vanligaste oorganiska syrorna, nämligen salpetersyra (HNO3), svavelsyra (H2SO4) och saltsyra (HCl). Men det är inte allt; se videon för ännu mer av vad alkemisterna åstadkom!