Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Klister vs. tejp: Vem är starkast?

Både klister och tejp används för att hålla samman saker, fast gör det på olika sätt. Men vilken av dem är bäst på att hålla ihop saker?

Svaret är förstås "det beror på". Och det är för att klister och tejp använder olika metoder för att fästa. I klister binder "klistermolekylerna" med starka bindningar dels till underlaget (adhesiv bindning), och dels till varandra när lösningsmedlet avdunstar (kohesiv bindning). De här bindningarna är ofta kovalenta bindningar.

Tejpen innehåller istället ett elastiskt bindemedel som enligt videon främst binder till underlaget med svagare van der Waals-bindningar. Det gör å andra sidan att tejpen är mer elastisk, och kan återanvändas flera gånger.