Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur lodjuret sprider sig över Europa

Lodjuret, Lynx lynx, var en gång på väg att utrotas, efter att ha jagats tills mindre än 700 individer fanns kvar i Europa på 1950-talet. Men sedan dess har de sett en dramatisk återhämtning, både med hjälp utav lagstiftning samt omlokalisering och bevarandeinsatser.

Lodjur spelar stor roll för ekosystemen i Europa. Genom sin blotta närvaro får de bytesdjuren att inte stanna länge på samma ställe, vilket gör att ekosystemen inte betas kala av dem. I videon diskuteras också vilka var framgångsfaktorerna bakom omplaceringsinsatserna var, och vad kan vi lära oss om andra stora rovdjur. Och hur är det egentligen: Är lodjur farliga för människan?