Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Varför förgiftar inte giftiga djur sig själva?

Tusentals djurarter använder giftiga ämnen för att försvara sig mot rovdjur. Ormar har blodkoagulerande föreningar i sina huggtänder, bombarderbaggen har frätande vätska i bakkroppen och maneter har giftiga, harpunliknande strukturer i sina tentakler. Men hur överlever dessa djur sina egna gifter?

Det finns två lösningar: För det första kan djuret se till att lagra giftet på ett säkert sätt, så att det inte tar skada av det, och för det andra kan djuret utveckla resistens mot sitt eget gift. I det senare fallet kan det handla om att djuret tillverkar speciella proteiner som binder till giftet och därmed inaktiverar det, om det skulle råka komma in i blodomloppet.