Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Från förorening till färg

En kolgruva i Ohio, USA, som lades ner för över 100 år sedan spyr fortfarande ut giftigt avfall i bäckar och floder. Nu tar ett team av konstnärer och forskare vara på slammet och förvandlar föroreningarna till färg.

När gruvan stängs fylls den nästan omedelbart med vatten, som blir surt. Det bildas då järnoxider, och det är när dessa läcker ut med det sura vattnet, som det blir skadligt för naturen. Men järnoxiden kan också användas som pigment för att göra färg (inte minst Falu rödfärg!), vilket konstnärerna tagit fasta på.