Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur mitokondrier funkar

Inne i nästan varje cell i din kropp finns en liten organell som kallas för en mitokondrie. Den kan omvandla energin i maten till sådan energi som cellen själv kan utnyttja för sina reaktioner, en molekyl som kallas för ATP.

Först anländer energirika elektroner från maten som bryts ner till mitokondriens inre membran. Energin hos elektronen används till att pumpa över protoner (vätejoner) till utrymmet mellan mitokondriens yttre och inre membran. När protonerna tar sig in i mitokondriens inre igen, så gör de det via ett enzym som heter ATP-syntas. I det utnyttjas energin hos protonerna för att sätta ihop ATP-molekyler, som cellen sedan alltså kan använda.