Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur funkar vitaminer?

Vitaminer är "byggstenarna" som håller igång våra kroppar. De hjälper till att bygga muskler och ben, fångar energi, läker sår med mera. Men om vår kropp inte skapar sina egna vitaminer, hur kommer de in i vårt system?

Att vitaminer är livsnödvändiga kanske man kan se på ordet: "Vita" för latinets "liv" och "amin" för att de innehåller en eller fler amingrupper, –NH2. Gemensamt för dem är också att vi måste få i oss dem via födan, annars ger de upphov till svåra bristsjukdomar.

Man kan grovt dela in vitaminer i två grupper: Fettlösliga (vitamin A, D, E och K) och vattenlösliga (vitamin B och C). De fettlösliga kan lagras i kroppens fettvävnad medan överskottet av de vattenlösliga sköljs ut med urinen. Det är därför som man till exempel måste få i sig vitamin C regelbundet för att inte drabbas av skörbjugg.